Kuptehvezdu.cz Blog

 • Kozoroh

  Kozoroh je jedním z nejstarších známých souhvězdí. Leží na ekliptické linii a je jedním z 12ti znamení zvěrokruhu. Staří Babyloňané nazývali toto souhvězdí díky svému tvaru "Kozí rybou". Nový název Kozoroha byl vynalezen Římany. Kozoroh má zvláštní význam jako znamení zvěrokruhu v souvislosti s astrologií..

  Tvar a pozice:Kozoroh
  Celkově vzato, Kozoroh je spíše nenápadné souhvězdí, jelikož jen dvě z jeho hvězd jsou jasnější než velikost třídy 3. Nejjednodušší způsob, jak najít souhvězdí Kozoroha, je hledat jasné hvězdy "Jižní ryby" a Altair v souhvězdí "Orla". Jakmile je najdete, představte si mezi nimi linii - hned pod touto pomyslnou čárou uvidíte souhvězdí Kozoroha.

  Rektascenze: 20h 05m do 21h 55m
  Deklinace: -9 až -28 stupňů

  Nejjasnější hvězda: Delta Capricorni (Deneb Algedi)

  Mytologie:
  "Dnešní Kozoroh je výjimečný hybrid, který se skládá z kozy a ryby, jehož původ sahá až do doby Gigantomachy. V těchto časech se při jedné bitvě olympští bohové dali na útěk před obry a proměnili se ve zvířata, aby se tak maskovali. Tak se Diova manželka Héra proměnila v bílou krávu a Zeus sám v ovci.
  Sám, tak jak byl, vylepšil bůh pastýřů Pan svou masku a proměnil své tělo do dvou polovin zvířat zároveň: horní polovina byla přeměněna na kozu a dolní na rybu. Z této skutečnosti vyplývá staré mytologické pojmenování ""kozí ryba "", které utváří dnešní souhvězdí Kozoroha."

  Astrologický význam: Lidé, kteří se narodili ve znamení Kozoroha, jsou považováni za svědomité a vážné. Díky své píli a smyslu pro realitu se s nimi často setkáváme jako s "tvrdými" lidmi. Za jejich vnější tvrdostí je nicméně velmi často citlivý a vřelý člověk. Prvkem Kozoroha je Země.

  Nejvhodnější období pro pozorování: Podzim

  Sousední souhvězdí: Orel, Střelec, Mikroskop, Jižní ryba, Vodnář

 • Střelec

  Střelec je nejjižnější ze souhvězdí zvěrokruhu, což ho řadí do samého středu galaxie. Jeho poloha je mezi Štírem a Kozorohem, Střelec je tak velmi blízko na hvězdy bohatých oblastí v Mléčné dráze. Tak může být obtížně spatřitelný ze zemí na severní polokouli kvůli své jižní poloze na obloze. O 22 z jeho hvězd je známo, že mají planety, což znamená, že má více planetárních hostitelů než jakékoli jiné známé souhvězdí.
   
  Tvar a pozice:Střelec
  Ačkoli jeho jméno znamená v latině "lukostřelec", mnoho současných pozorovatelů hvězd se domnívá, že tvar souhvězdí více připomíná čajovou konvici a mlhavé hvězdokupy Mléčné dráhy připomínají "páru" z hrdla čajové konvice. Nejjasnější hvězda Střelce, Epsilon Sagittarii, je 250 krát jasnější než Slunce. Pokud chcete najít Střelece na obloze, souhvězdí Kozoroha a Štíra můžou pomoci jako vodítko: Kozoroh je od něj vlevo nahoře, Štír pak vpravo dole od Střelece.
   
  Rektascenze: 17h 43m do 20h 28m
  Deklinace: -45 až -12 stupňů
   
  Nejjasnější hvězda: Epsilon Sagittarii (Kaus Australis)
   
  Mytologie:
  Souhvězdí bylo poprvé zaznamenáno Babyloňany a pak Sumeřany, kteří ho spojovali s bohem předků Pabilsagem. Řekové dali souhvězdí jméno Chiron, stejná postava jako Střelec, který byl kentaurem. Kentaur je tvor, který má torzo člověka a tělo koně, známý pro své dovednosti s lukem a šípy. Chiron, básník a moudrý rádce mytologických hrdinů, jako byli Herkules, Achilles a Aesculap, byl nesmrtelný. Zraněn v kopytě otráveným šípem, bolestí se mu chtělo umřít. V důsledku toho ho Zeus umístil na oblohu.
   
  Astrologický význam: Střelec je znamením zvěrokruhu a astrologové tvrdí, že lidé narození ve znamení "Střelece" jsou zábavní, milující typy, otevřené novým zkušenostem a s vrozeným smyslem pro humor. Idealismus a ohnivá oddanost spravedlnosti mohou také charakterizovat lidi narozené v tomto znamení. Prvkem Střelce je oheň.
   
  Nejvhodnější období pro pozorování: Léto
   
  Sousední souhvězdí: Orel, Štír, Jižní koruna, Dalekohled, Mikroskop, Kozoroh

 • Perseus

  Souhvězdí Perseus je cirkumpolární, což znamená, že může být spatřeno na noční obloze po celý rok. Zvláště snadno je pozorovatelné na podzim, kdy je souhvězdí vysoko na obloze. Při hledání souhvězdí Perseus je snadné vidět hlavní hvězdu souhvězdí Pastýře, Capellu. Přímo napravo od této hvězdy můžete zahlédnout Mirphak, hlavní hvězdu souhvězdí Perseus.
   
  Tvar a pozice:Perseus
  Souhvězdí Perseus prochází středem Mléčné dráhy. Leží východně od jasně viditelného W Kasiopejy. Od Mirphak začíná, rozkládajíc se v nebi, tvar Perseova těla a nohou.
  Jižně od Mirphak můžete najít poblikávající a celkem impozantní Algol. V řecké mytologii je ""Algol"" hvězdou neštěstí, s blikajicíma očima useknuté hlavy Medúzy.
   
  Rektascenze: 1h 29m do 4h 51m
  Deklinace: +31 až +59 stupňů
   
  Nejjasnější hvězda: Alfa Persei (Mirphak, auch Algenib)
   
  Mytologie:
  Příběh Persea je jedním z hlavních příběhů z řecké mytologie. Legenda říká, že králi Akrisiovi z Argu předpověděla věštba, že ho zabije jeho vlastní vnuk. Král se o svůj život bál, a tak poručil, ať jeho dceru Danaé zavřou do sklepení, kde nebude v kontaktu s žádným mužem. Ale Diovi bylo Danaé líto, a tak se do sklepení dostal v podobě zlatého deště. Danaé se narodil syn, který dostal jméno Perseus.
  Když se Akrisios o vnukovi dozvěděl, společně s Danaé ho zavřel do sudu, který pustil na širé moře. Dopluli na ostrov Serifos a tam je našli rybáři, kteří je odvedli ke králi ostrova Polydektovi. Král si je v zámku ponechal. Nakonec si Perseus vzal Andromedu a oba dostali čestné místo na nebi.
   
  Nejvhodnější období pro pozorování: Podzim
   
  Sousední souhvězdí: Kasiopeja, Andromeda, Trojúhelník, Beran, Býk, Vozka, Žirafa

 • Kasiopeja

  Kasiopeja je souhvězdí na severní obloze. Kasiopeja je viditelná po celý rok, i když nejvhodnější čas k jejímu pozorování je v listopadu. Kasiopeja vyprodukovala dvě supernovy, jedna z nich je známá jako Kasiopeja A. Kasiopeja A vybuchla před 300 lety a exploze byla spatřena ze Země. Hmota vyslaná při explozi byla rozptýlena do vesmíru několika procenty rychlosti světla. Tato hmota od té doby pokračuje v expanzi do obří skořápky, která obsahuje mnoho prvků, včetně kyslíku. Tyto prvky mohou v budoucnu vytvořit nové planety, hvězdy nebo dokonce i některé živé organismy.
   
  Tvar a pozice:Kasiopeja
  Pět hlavních hvězd tohoto souhvězdí tvoří tvar "W". To ukazuje svůj vrchol středozápadně směrem k Polárce - takže toto souhvězdí lze na obloze nalézt poměrně snadno.
   
  Rektascenze: 22h 57m do 3h 41m
  Deklinace: +47 až +78 stupňů
   
  Nejjasnější hvězda: Alpha Kasiopejae (Schedir)
   
  Mytologie:
  Etiopský král Kefeus a jeho manželka Kasiopeja spáchali hřích marnivosti. Kasiopeja tvrdila, že je dokonce krásnější než Nereids, vodní bohyně z řecké mytologie. Nereids si o této urážce postěžovala bohu moře Poseidonovi, který poslal z moře mořské monstrum Ketose, jenž zdevastoval břehy země. Podle věštce by země mohla být osvobozena od prokletí pouze tak, pokud Andromeda, jediné dítě z královské rodiny, bude obětována mořskému monstru. Andromeda byla nemilosrdně uvázána na skále u moře, kde měla čekat na monstum, aby přišlo a sežralo ji zaživa. Perseus porazil monstrum, zachránil Andromedu a oženil se s ní.
   
  Nejvhodnější období pro pozorování: Celoročně, zejména na podzim
   
  Sousední souhvězdí: Andromeda, Pastýř, Lev, Perseus

 • Andromeda

  Andromeda je souhvězdí na severní obloze. Stejně jako Velkou medvědici ji lze pozorovat po celý rok. Pro astronomy je Andromeda velmi dobře známým souhvězdím, vzhledem k tomu, že v jejím okolí lze najít M 31, galaxii Andromedu, spirální galaxii Mléčné dráhy.
   
  Tvar a pozice:Andromeda
  Andromeda je připojena k obdélníku Pegase přes hvězdu Alpheratz (je k vidění v pravém dolním rohu na obrázku). Tři nejjasnější hvězdy v Andromedě, Alamak, Mirach a Sirrah všechny leží na téměř dokonale rovné linii. Za příznivých povětrnostních podmínek je možné spatřit slabý zářící mlhavý bod právě na sever od δ Andromedae. Tato mlhovinová tečka nereprezentuje nic jiného, ​​než Galaxii M 31, slavnou mlhovinu Andromeda.
   
  Rektascenze: 22h 57m do 2h 33m
  Deklinace: +21 až +53 stupňů
   
  Nejjasnější hvězda: Alpha Andromedae (také Alpheratz nebo Sirrah)
   
  Mytologie:
  Etiopský král Kefeus a jeho manželka Kasiopeja spáchali hřích marnivosti. Kasiopeja tvrdila, že je dokonce krásnější než Nereids, vodní bohyně z řecké mytologie. Nereids si o této urážce postěžovala bohu moře Poseidonovi, který poslal z moře mořské monstrum Ketose, jenž zdevastoval břehy země. Podle věštce by země mohla být osvobozena od prokletí pouze tak, pokud Andromeda, jediné dítě z královské rodiny, bude obětována mořskému monstru. Andromeda byla nemilosrdně uvázána na skále u moře, kde měla čekat na monstum, aby přišlo a sežralo ji zaživa. Perseus porazil monstrum, zachránil Andromedu a oženil se s ní.
   
  Nejvhodnější období pro pozorování: Celoročně
   
  Sousední souhvězdí: Kasiopeja, Ještěrka, Pegas, Ryby, Trojúhelník, Perseus

 • Štír

  Štír je poměrně nápadné souhvězdí. Nachází se v blízkosti středu Mléčné dráhy a také v rovině ekliptiky jako jedno z 12ti znamení zvěrokruhu. Vzhledem k jeho klepetům lemovaným jasnými hvězdami a pro štíra typicky zakřiveným ostenem, je toto souhvězdí poměrně snadno rozpoznatelné na obloze i pro začátečníky.
   
  Tvar a pozice:Štír
  Nejjasnější hvězda Štíra byla také Araby nazývána Qualbu'l-Agrab - "Srdce Štíra" díky své poloze. Řekové měli pro ni také zajímavý název: Antares (antares) - což znamená "Protějšek-Marsu". Název je odvozen od červené barvy hvězdy a skutečnosti, že Mars a "Protějšek-Marsu" se navzájem na obloze často nepotkávají. Poté, co najdete "Protějšek-Marsu", budete moci rozpoznat klepeta a bodec štíra, který trčí vzhůru. Bohužel si můžete prohlédnout toto souhvězdí pouze v létě, a dokonce i pak je neúplné kvůli své velmi jižní pozici na obloze.
   
  Rektascenze: 15h 47m do 17h 59m
  Deklinace: -46 až -8 stupňů
   
  Nejjasnější hvězda: Antares (velikost 1.06)
   
  Mytologie:
  Aby učinil královu dceru, Merope, svou manželkou, měl podle mytologie zkušený lovec Orion osvobodit ostrov Chios od všech volně žijících zvířat. Přes všechny své zkušenosti tak nebyl schopen učinit, tak mu král nedovolil, aby si vzal jeho dceru. Orion tím byl velmi rozrušen a chtěl zabít všechna zvířata na světě. To způsobilo, že Gaia, bohyně Země, byla velmi vyděšena. Vyslala malého, ale nebezpečného štíra, aby zastavil vymírání všech zvířat a Oriona před způsobením jakékoli škody. Bohyně lovu Artemis měla Oriona ráda a chtěla ho uchránit před jeho zkázou. Vyřešila konflikt jednoduchým způsobem. Dala oba na opačné konce oblohy. Dokonce i dnes Orion a Štír zůstávají na obloze daleko od sebe - nikdy nebudou vidět najednou.
   
  Astrologický význam: Lidé narození ve znamení zvěrokruhu Štíra mají silnou vůli a jsou sebevědomí. Jsou velmi vášniví a mohou žárlit a být mstiví. Jsou velmi upřímní a čestní a mohou t9m lidem pomoci, ale i ublížit. Prvkem Štíra je voda.
   
  Nejvhodnější období pro pozorování: Léto
   
  Sousední souhvězdí: Váhy, Vlk, Pravítko, Oltář, Jižní koruna, Střelec

 • Pegas

  Pegasus je vzhůru stojící, okřídlený kůň. Souhvězdí Pegase je snadno rozpoznatelné podle svých čtyř hlavních hvězd, které tvoří čtverec. Tato rozlehlá souhvězdí se nachází v blízkosti severního nebeského rovníku. Některé zvláštní kulové hvězdokupy, stejně jako spirální galaxie Pegase ho dělají krásným objektem pro pozorování dalekohledem.
   
  Tvar a pozice:Pegas
  Čtyři hvězdy tvoří čtvercové "tělo" Pegase. Další tři hvězdy tvoří krk a hlavu okřídleného koně. Toto souhvězdí se nachází v blízkosti rovníku. Specifikem Pegase je sledování kulové hvězdokupy M 15, která je asi 30000 světelných let daleko. Může být viděn normálním dalekohledem, ale bude vypadat jen jako mlhavé místo. Kromě toho Pegas nabízí spirální galaxii, která je od nás 60 milionů světelných let daleko (NGC 7331). Pro takové pozorování budete potřebovat opravdu dobrý dalekohled.
   
  Rektascenze: 22h 57m do 2h 39m
  Deklinace: +22 až +53 stupňů
   
  Nejjasnější hvězda: Epsilon Pegasi (Enif)
   
  Mytologie:
  V řeckém bájesloví byl hrdina Pegas okřídlený kůň s magickou mocí. Nebylo snadné Pegase zkrotit. Hrdinovi Bellerophonovi se to však podařilo, z velké části kvůli velké nestřídmosti, a tím získal Pegase jako svého koně. Po tomto skutku ho však ovládla pýcha, a dámy a pánové z Olympu mu přikázali, aby ukončil pobouření, jehož byl kůň byl příčinou. Po smrti svých dětí v bitvě Bellerophon požádal Pegase, aby ho vzal na Olymp. Ačkoli Pegas souhlasil, klesl zpátky na Zem poté, co ho Zeus buď udeřil bleskem, nebo způsobil, že ho Pegas shodil.
   
  Nejvhodnější období pro pozorování: Podzim
   
  Sousední souhvězdí: Ještěrka, Labuť, Lištička, Delfín, Koníček, Vodnář, Ryby, Andromeda

 • Ještěrka

  Ještěrka je nepopsané a malé souhvězdí. Obsahuje pouze jednu hvězdu, která není jasnější než velikost 4. Ještěrka nepatří ke klasickým souhvězdím starověku, protože byla objevena až mnohem později.
   
  Tvar a pozice:Ještěrka
  Ještěrka je na obloze docela nezajímavá a ohraničená na severu Kefeem, Labuťí na její levé straně a na jihu je souhvězdí Pegas. Na východě pak Andromeda a Kasiopeja.
   
  Rektascenze: 21h 57m do 22h 57m
  Deklinace: +35 až +56 stupňů
   
  Nejjasnější hvězda: Alpha Lacertae
   
  Mytologie:
  Souhvězdí Ještěrka nepatří ke klasickým souhvězdím starověkého světa. Nicméně, i tak existují některé zajímavé příběhy o Ještěrce ve formě mýtů, stejně jako v klasickém zvěrokruhu. Toto souhvězdí bylo představeno v roce 1687 Johannesem Heveliem, dánským astronomem. Jeho jméno bylo původně jiné, ale v té době nebylo politicky přijatelné, a tak bylo přejmenováno na "Ještěrku".
   
  Nejvhodnější období pro pozorování: Podzim
   
  Sousední souhvězdí: Andromeda, Kasiopeja, Labuť, Kefeus, Pegas

 • Kefeus

  Souhvězdí Kefeus je méně efektním souhvězdím vedle Kasiopeji a Draka. Kefeus je souhvězdí z Ptolemaiovy sbírky a jedno z nejstarších souhvězdí. Vzhledem k tomu, že Kefea lze pozorovat po celý rok, je jedním z tzv. "cirkumpolárních souhvězdí".
   
  Tvar a pozice:Kefeus
  Kefeus se nachází v blízkosti severního nebeského pólu a nemá žádnou hvězdu, která je jasnější než velikost 2 - to ho dělá celkem nezajímavým, jelikož jeho sousedé (Kasiopeja a Drak) mají mnohem jasnější hvězdy než Kefeus. Jižní část Kefea je odnoží naší Mléčné dráhy. Velmi příjemných pro pozorování je mnoho proměnných a dvojitých hvězd, například slavná Delta Cephei.
   
  Rektascenze: 20h 9h 1m do 3m
  Deklinace: +53 až +88 stupňů
   
  Nejjasnější hvězda: Alpha Cephei (Alderamin)
   
  Mytologie:
  Podle řecké mytologie, Kasiopeja, manželka krále Kefea, věřila, že je krásnější než dcery boha moře Nerea. Proto dcery požadovaly pro Kasiopeju trest. Posseidon, jiný bůh moře, proto poslal na moře pro ni monstrum. Byla však nakonec zachráněna Perseem, a do dnešního dne oba stále mají své místo na nebi.
   
  Nejvhodnější období pro pozorování: Celoročně
   
  Sousední souhvězdí: Labuť, Ještěrka, Kasiopeja, Žirafa, Drak, Malý medvěd

Položky 110 z celkem 43

Stránka:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5