Imprint

Strana Odpovědná za Obsah:

Venture Base GmbH
Schwedter Str. 41
10435 Berlin
Německo

Telefon: +49 (0)30 - 400 534 82
Internet: https://www.koupithvezdu.cz
E-mail: info@koupithvezdu.cz

Jednatel: Christian Michaelis
Příslušný Soud: Amtsgericht Charlottenburg
HRB číslo: 160395 B

VAT-ID: DE278326979

Detaily Bankovního Účtu

Majitel účtu: Venture Base GmbH
IBAN: LT68 3250 0913 6159 4000
SWIFT: REVOLT21
Název banky: Revolut Bank UAB
(Německo)

Pokud máte dotazy nebo stížnosti, může se obrátit na náš zákaznický servis prostřednictvím e-mailu na info@koupithvezdu.cz


Vyloučení odpovědnosti

1. Online Obsah

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za poskytnuté informace, jejich aktuálnost, správnost, úplnost nebo jejich kvalitu. Nároky na ručení vůči autorovi týkající se materiálních škod nebo škod nemateriální povahy způsobených v důsledku užívání nebo nepoužití poskytnutých informací, nebo, jak tomu může být, použitím nesprávných či neúplných informací, jsou zcela vyloučené, s výjimkou případů prokazatelně úmyslného nebo hrubě nedbalého zavinění ze strany autora. Všechny nabídky se mohou měnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnu, rozšíření nebo odstranění části stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale pozastavit zveřejnění.

2. Reference a Odkazy

Tam, kde existují přímé nebo nepřímé odkazy na webové stránky třetích stran ("Hyperlinky"), které spadají mimo autorův rozsah odpovědnosti, odpovědnosti musí existovat pouze v případě, že autor má oznámení o obsahu a je to technicky možné a rozumné zabránit používání v případě protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že žádný ilegální obsah na odkazovaných webových stránkách nebyl patrný v době, kdy byly vytvořeny odkazy. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se autor výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných webových stránek, které byly změněny od doby, kdy byly vytvořeny odkazy. Toto prohlášení se vztahuje na všechny linky a odkazy na vnitřním internetové nabídce, stejně jako pro všechny položky třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených autorem. Odpovědnost za nezákonný, vadný nebo neúplný obsah a zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužitím takové poskytnuté informace nese výhradně poskytovatel internetových stránek, na které je odkazováno, který nebude stranou, která pouze odkazuje na příslušné publikace prostřednictvím odkazů.

3. Autorská Práva a Práva k Ochranným Známkám

Ve všech publikacích učinil autor veškeré úsilí k respektování autorských práv v souvislosti s veškerou grafikou, zvukovými dokumenty, videosekvencemi a texty, které byly použity, a tam, kde to bylo možné, autor použil vlastní grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, nebo použil grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které jsou veřejným vlastnictvím. Všechny obchodní značky a ochranné známky, které se objevují v autorově internetovém obsahu, a které jsou chráněné třetími osobami, podléhají bez omezení ustanovením příslušného práva o obchodních značkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných majitelů. Pouhá skutečnost, že je uvedena ochranná známka, musí být vykládána v tom smyslu, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo na zveřejněné položky vytvořené autorem samotným zůstává výhradně autorovi stránek. Taková grafika, audio a video klipy a texty nesmí být kopírovány nebo používány v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného souhlasu autora.

4. Ochrana Osobních Údajů

Za předpokladu, že osobní nebo obchodní údaje (např. e-mailové adresy, jména, adresy) je možné zadat prostřednictvím internetové nabídky, uživatel zveřejňuje tyto údaje výslovně dobrovolně. Všechny nabízené služby mohou být použity bez zadání těchto údajů, případně mohou být zadána anonymní data či přezdívky, pokud je to technicky možné a proveditelné. Kontaktní údaje zveřejněné v rámci imprintu nebo srovnatelné informace, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, stejně tak jako e-mailové adresy, nesmí být použity třetími osobami za účelem předávání informací, které nebyly výslovně požadované. Autor si výslovně vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti odesílatelům nevyžádané pošty v případě porušení tohoto zákazu.

5. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", které jsou textovými soubory uloženými na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy na serveru, který patří společnosti Google v USA. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o aktivitách webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a využívání internetu. Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto informace pro Google. Za žádných okolností nebude Google spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty Google. Můžete zabránit používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním údajů shromážděných o Vás společností Google způsobem a pro účely stanovené výše.

6. Právní Platnost tohoto Prohlášení

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni na tuto stránku. Pokud sekce nebo jednotlivé formulace z tohoto textu nejsou, již nejsou, nebo nejsou zcela v souladu s platnými právními předpisy, obsah nebo platnost ostatních částí tohoto dokumentu zůstává nedotčena.